Web Analytics Made Easy - Statcounter
  • Sever #1
  • Sever #2
  • Zoom+ Views: 10.9K

    Chen Kexin làm phim sắc hiệp chất lượng quá

    Chen Kexin làm phim sắc hiệp chất lượng quá, công cụ kiếm lời của cô ta. Nghĩ như vậy, Aiwa cảm thấy cô gái này không còn đáng yêu như vậy nữa. “Thưa ông, ông muốn Zamo!” Người phục vụ đặt ba cốc Zamo lên bàn của Aiwa. Cô gái tự lấy một chiếc cốc, và Aiwa Tisinova cầm một chiếc cốc. “Hình như là do tôi làm ra. Tiền trong ví của cô không thể mua được ly rượu này! Tại sao, cô không muốn biết tên tôi?” Cô gái hỏi sau khi nhấp một ngụm, như thể mùi vị của rượu. rất nhạt nhẽo, không có gì.

    Xem thêm