Web Analytics Made Easy - Statcounter
  • Sever #1
  • Zoom+ Views: 6.3K

    Cô Cô dùng thân mình chữa lành cho Dương Quá

    Cô Cô dùng thân mình chữa lành cho Dương Quá, nào. Cô ấy không quan tâm đến chúng tôi một chút cũng không sao, nhưng cô ấy có thể cảm thấy việc chúng tôi tự học đã vi phạm lòng tự trọng của cô ấy, vì vậy cô ấy đã đến ký túc xá tấn công và bắt chúng tôi tự học và thảo luận. Hôm đó, ký túc xá của chúng tôi đang phân tích bài kiểm tra giữa kỳ vừa kết thúc, đồng thời, chúng tôi xin ghi chép từ ký túc xá bên cạnh, đối chiếu lời giải cho những câu sai, đang nói chuyện thì cửa.

    Xem thêm