Web Analytics Made Easy - Statcounter
  • Sever #1
  • Zoom+ Views: 9.3K

    Sếp dâm lừa địt vợ của nhân viên

    Sếp dâm lừa địt vợ của nhân viên, quại, bà gào: – Ối! Hả, cái gì, cha làm gì con vậy. Ôi, đã quá cha ơi, nắc vậy, phải, từ từ, êm ái, ôi, tuyệt quá cha ơi. Ôi, sợi dây thun thần thánh ơi! Chết con cha ơi! Ông ngoại nó nắc đều,Sếp dâm lừa địt vợ của nhân viên thật đều. Nỗi thống khoái tràn đến. Thấy mặt con gái mình nhăn nhó, trợn trắng, nghiến răng, ông lại ngưng. Bà Hội vội kêu lên: – Ðừng ngưng, nắc nữa đi cha. Chúa ơi, thánh thần ơi, con ra nữa nè. Cha ra với con nhen. Hai cha con ra một lượt nhen..

    Xem thêm